ROZLICZANIE PROJEKTÓW

Z DOTACJĄ UNIJNĄ

Otrzymałeś dotację unijną na swój projekt?

Gratulujemy!

Teraz możesz realizować swój pomysł i cieszyć się jego wynikami. Jednak czas realizacji takiego projektu to pewne wyzwanie i dużo pracy związanej wydawaniem środków, ich księgowaniem, dokumentowaniem, rozliczaniem się z różnymi instytucjami. Żeby otrzymywać kolejne transze dotacji, musisz dokonywać szeregu rozliczeń, zgodnych z wieloma regulacjami.  

OFERTA

W ramach kompleksowego rozliczania projektów oferujemy:

 • kompletowanie dokumentów i przygotowanie niezbędnych załączników,

 • przygotowanie wniosków o płatność,

 • weryfikacja faktur, rachunków, protokołów odbioru, kosztorysów i umów z dostawcami lub wykonawcami,

 • obsługę księgową: księgowanie dokumentów finansowych i ich rozliczanie,

 • opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem,

 • weryfikację wydatków,

 • tworzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych,

 • przeprowadzenie procedur wyłaniających wykonawców,

 • wprowadzanie niezbędnych aktualizacji we wnioskach o dofinansowanie,

 • wsparcie podczas przy kontroli realizowanego projektu,

 • stały kontakt z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi,

 • pomoc doradczą w zakresie promocji projektu zgodnie z wytycznymi UE.

Rozliczanie projektów z dotacją unijną jest procesem:

 • długotrwałym,

 • czasochłonnym,

 • mającym istotny wpływ na płynną realizację projektu,

 • o wysokim stopniu odpowiedzialności,

a nieprawidłowo rozliczany projekt może skutkować nałożeniem na podmiot kar finansowych, wstrzymaniem wypłaty przyznanych środków lub zerwaniem umowy o dofinansowanie.

Jan Guss ,,GWARANCJA" Biuro Consultingowo-Handlowe 

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań

 • Facebook

tel. 48 61 855 24 19

e-mail: gwarancja@gwarancja.com.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now