KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Jan Guss ,,Gwarancja” Biuro Consultingowo-Handlowe mająca siedzibę w Poznaniu,
ul. Plac Wolności 18, NIP: 7820012537, REGON: 632014777,
wpisaną do rejestru agencji zatrudnienia pod Nr 7847.

2. Może się Pan/Pani skontaktować z administratorem danych osobowych pod adresem email (ido@gwarancja.com.pl).

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22(1) § 1 KP będą przetwarzane w celu Realizacji procesu rekrutacji w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych
(podstawa prawna:22(1) § 1 KP w zw. z art.6 ust.1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

4. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podane dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wzięcia udziału
w procesie rekrutacji.

5. Jeżeli wyrazi Pan/Pani wcześniej wymienioną zgodę, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć np. pisząc e-mail
na adres ido@gwarancja.com.pl).

6. Przewidywane kategorie odbiorców danych osobowych: pracownicy działu Agencji Zatrudnienia
oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, klient zgłaszający ofertę rekrutacyjną.

 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

8. Ma Pan/Pani prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

9. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane przez Administratora
są niezgodne z RODO.

 

10. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.​

Jan Guss ,,GWARANCJA" Biuro Consultingowo-Handlowe 

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań

  • Facebook

tel. 48 61 855 24 19

e-mail: gwarancja@gwarancja.com.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now