• Gwarancja

Oferta dot. dofinansowania projektów w ramach PO IR


Chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka konkursów ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Na stronie internetowej tego programu (www. poir.gov.pl) ogłoszone są konkursy dot. dofinansowania projektów nakierowanych na rozwój przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie (w tym o możliwych konsorcjach różnych podmiotów) wymogi dot. dokumentacji czy oceny wniosków publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu (na stronie www.poir.gov.pl).

Obecnie warto zwrócić uwagę na następujące konkursy:

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – termin składania wniosków do 30.12.2020 r. (podział na transze)

· wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski

· wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych

· dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.6 Granty na Eurogranty - termin składania wniosków do 12.01.2021 r.

· o dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce,

· dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie, tj. COSME, Horyzont 2020, Kreatywna Europa i LIFE.

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP - termin składania wniosków do 30.09.2020 r.

· o dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy

· dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, termin składania wniosków do 14.09.2020 r (I runda 3-21 sierpnia 2020, II runda 22.08-14.09.2020) .

· wnioski mogą składać: przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw; konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (liderem jest zawsze przedsiębiorstwo). Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim

- runda I skierowana tylko do dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych),

- runda II skierowana tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

· dofinansowanie na projekty

- objęte badaniami przemysłowymi i eksperymentalnymi pracami rozwojowymi albo eksperymentalnymi pracami rozwojowymi

- mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.


Jan Guss ,,GWARANCJA" Biuro Consultingowo-Handlowe 

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań

  • Facebook

tel. 48 61 855 24 19

e-mail: gwarancja@gwarancja.com.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now