POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.gwarancja.com.pl jest Jan Guss ,,Gwarancja” Biuro Consultinowo-Handlowe w Poznaniu,  Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, NIP 782-001-25-37, REGON 632014777, adres poczty elektronicznej: gwarancja@gwarancja.com.pl , dalej zwana ,,Administratorem”, będący jednocześnie Usługodawcą.

 2. Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres naszego Inspektora Ochrony Danych- pod adresem ido@gwarancja.com.pl.

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
  w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).

 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

a)przetwarzane zgodnie z prawem;

b)zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II.ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa w skutek Państwa dobrowolnej zgody.

 

III.CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.gwarancja.com.pl –przetwarzanie opiera się na
art. 6 ust 1 lit.f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem
i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;

b)podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej do Państwa potrzeb oferty usług Administratora- przetwarzanie na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;

c)przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres i/lub powiadomienie telefoniczne (SMS/MMS) w celu prezentacji ofert i warunków handlowych- przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust.1 lit.f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług.

IV.OKRES PRZETWARZANIA

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane tj. przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu.

 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem 30 dni.

 

V. ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Jan Guss ,,Gwarancja” Biuro Consultingowo- Handlowe w Poznaniu.

 

VI.PRAWA OSÓB

1. W każdym czasie mają Państwo możliwość do:

a)wycofania zgody wobec przetwarzania;

b)żądania dostępu do swoich danych osobowych;

c)żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne;

d)żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

2.Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: ido@gwarancja.com.pl. W sytuacji chęci wycofania zgody należy przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który przesyłane są wiadomości do nas. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści, w tym marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem. W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

VII.PLIKI ‘’COOKIES’’

1. Strona internetowa www.gwarancja.com.pl korzysta z informacji, zapisywanych za pomocą plików ,,cookies”
(tzw. Ciasteczka), czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników do korzystania ze stron internetowych, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia końcowego. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Informacje szczegółowe:

a)Brak zmiany po Państwa stronie jako Usługobiorcy, ustawień przeglądarki jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie;

b)Pliki ,,cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników, optymalizacji z niej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk ;

c) Instalacja plików ,,cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.

 

3. W ramach strony internetowej stosowane są cookies:

a),,stałe”- pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików ,,cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;

b),,sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

4.Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików ,,cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ,,cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej. 

Jan Guss ,,GWARANCJA" Biuro Consultingowo-Handlowe 

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań

 • Facebook

tel. 48 61 855 24 19

e-mail: gwarancja@gwarancja.com.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now