Fundusze krajowe i europejskie - Gwarancja

Przejdź do treści

Fundusze krajowe i europejskie

DZIAŁY
   Oferujemy skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i zagranicznych.
   Opracujemy wnioski o dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych,
   funduszy norweskich, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego
   oraz innych instytucji.

   Dotychczas przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy ponad 80 wniosków dofinansowanych ze środków unijnych.
Propozycja dla samorządów i przedsiębiorców
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
Oferta obejmuje opracowanie wniosku wraz z dokumentacją towarzyszącą,tj.
 • opracowanie studium wykonalności lub biznesplanu dla przedsiębiorstwa bądź instytucji
 • opracowanie wpływu inwestycji na środowisko
 • opracowanie  audytu energetycznego lub świadectwa efektywności energetycznej
 • opracowanie  audytu ekologicznego
 • opracowanie wniosku o kredyt lub pożyczkę oprocentowaną preferencyjnie
 • dokonanie wyceny majątku
 • rozliczenie przyznanej dotacji albo innego rodzaju pomocy
 • współuczestnictwo i doradztwo w trakcie kontroli przez instytucje bądź podmioty udzielające wsparcia finansowego
Możemy opracować wszystkie lub tylko wybrane dokumenty.
               
Audyty energetyczne

Rzetelnie przeprowadzony audyt daje szereg korzyści, w tym:
 
 
   • poznanie stanu obecnego instalacji i wykorzystywanych urządzeń,
   • otrzymanie informacji w jaki sposób można zoptymalizować zużycie energii  
   • otrzymanie informacji, w jaki sposób można sfinansować działania optymalizacyjne,
   • otrzymanie porady jak powinna przebiegać ewentualna modernizacja dot. zużycia energii,
   • otrzymanie porady dotyczącej wykonawców realizacji modernizacji.
       

Audyt energetyczny wykona osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i certyfikat.
Zgodnie z potrzebą Klienta zapewniamy audytora, który wykona wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zgodnie z życzeniem klienta.   
Wróć do spisu treści