Załóż Firmę w Wielkopolsce

W związku z realizacją przez Biuro Rachunkowe OPTIMA Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą Jan Guss „Gwarancja” Biuro Consultingowo Handlowe projektu nr RPWP.06.03.01-30- 0156/17  Załóż Firmę w Wielkopolsce w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS zapraszamy zainteresowanych otrzymaniem dotacji na założenie własnej firmy.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, które w dniu złożenia wniosku do projektu ukończyły 30 rok życia i należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby posiadające na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko do lat 6 lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do lat 18, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego.

W ramach realizowanego projektu oferujemy:

  • Specjalistyczne szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej firmy.
  • Udzielenie dotacji w kwocie 23 000 zł.
  • Wsparcie pomostowe w kwocie 1 500 miesięcznie przez okres 1 roku.
  • Pomoc szkoleniowo-doradczą.

 
Szkolenia będą odbywały się głównie w Poznaniu przy Placu Wolności 18. Rekrutacja do projektu przewidziana w okresie od 01.08.2019 do 31.08.2019. Wszelkiego rodzaju zapytania w sprawie projektu proszę kierować e-mailowo na adres: gwarancja@gwarancja.com.pl lub telefonicznie 61 855 24 19, kom. 605 384 537 oraz bezpośrednio w Biurze Projektu BCH Gwarancja w Poznaniu Plac Wolności 18 V. piętro. 

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji uczestników Formularz rekrutacyjny uczestników Projekt karty oceny formularza rekrutacyjnego
Rozmiar czczionki
Kolor