Szkolenia – o nas

Biuro Consultingowo ? Handlowe GWARANCJA  jest firmą doradczą o charakterze ogólnopolskim, która działa na rynku usług consultingowych nieprzerwanie od 1993r. Posiadamy akredytację  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.30/00221/2005. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla podmiotów publicznych i firm.

W swojej ofercie posiadamy szkolenia obejmujące swoim zakresem następującą tematykę:

  • Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.
  • Szkolenia obowiązkowe wynikające z ustaw oraz przepisów prawa.
  • Szkolenia doskonalące poprzedzające wprowadzenie istotnych zmian w prawie.
  • Szkolenia z zakresu BHP i P.Poż.
  • Szkolenia z zakresu kontroli zarządczej.
  • Szkolenia językowe.
  • Szkolenia z obsługi komputera.

Gwarantujemy przeprowadzenie szkoleń w oparciu o starannie opracowany program we współpracy z wykładowcami uwzględniający wszelkie potrzeby. Uczestnicy szkoleń bazować będą na profesjonalnych materiałach szkoleniowych (prezentacje, regulacje prawne, podręczniki).

Rozmiar czczionki
Kolor