Szkolenia językowe i komputerowe

Projekt nr RPPK.09.03.00-18-0013/16 „Bezpłatny kurs języka angielskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja Zakończona

Projekt nr RPWP.08.02.00-30-0251/15 „Kompetencje językowe i komputerowe kluczem do sukcesu” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Rekrutacja została zakończona.
„Projekt nr RPWP.08.02.00-30-0052/15 „Klucz do kompetencji cyfrowych dla osób o niskich kwalifikacjach” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020″. Rekrutacja została zakończona.
Projekt nr RPWP.08.02.00-30-0024/15 „Szkolenia z języka niemieckiego dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Rekrutacja została zakończona.
Rozmiar czczionki
Kolor