Szkolenia dla branży budowlanej

Projekt nr – RPWP.06.06.01-30- 0006/16-00 pt. „Nowe kwalifikacje dla pracowników z branży budowlanej długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS.
Rozmiar czczionki
Kolor