Strefa pracodawcy

Jakie korzyści dla pracodawców daje formuła pracy tymczasowej?

Elastyczne zarządzanie zatrudnieniem (Czytaj więcej...)

 • Możliwość elastycznego dopasowania poziomu zatrudnienia aktualnych potrzeb
 • Możliwość zatrudnienia na krótki okres czasu realizacja zamówień bez konieczności zwiększania etatów
 • Możliwość sprawdzenia pracownika przed zaproponowaniem stałej współpracy
 • Możliwość zmiany pracownika niespełniającego oczekiwań
 • Możliwość wielokrotnych umów na czas określony
 • Korzystne warunki wypowiadania umów
 • Łatwa kontrola kosztów pracowniczych ? rozliczenie z agencją następuje na podstawie jednej zbiorczej faktury wystawianej na koniec każdego miesiąca,
 • Odpowiedzialność prawna agencji za pracownika ( spory, inspekcje pracy, sądy pracy)

Elastyczność finansowa (Czytaj więcej...)

 • Możliwość dopasowania kosztów do bieżących potrzeb zatrudnienia
 • Brak kosztów rekrutacji
 • Odciążenie działów personalnych- całość obsługi kadrowo placowej przechodzi na agencję (podpisywanie umów, rozliczenia urlopów, wynagrodzenie za chorobę, naliczanie wynagrodzenia i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, składki na ZUS, badania medycyny pracy itd.),
 • Brak obowiązku i kosztów związanych z archiwizacja dokumentów pracowniczych 50 lat)
 • Brak kosztów związanych z choroba , absencją czy urlopem pracownika
 • Redukcja kosztów i ryzyka przedsiębiorstwa związanego z rotacją i rozwiązaniem umowy,
Ponadto agencje pracy tymczasowej, fakturując usługę, kredytują działalność swoich klientów. Pracodawca użytkownik reguluje należność z faktury z kilkutygodniowym okresem płatności, gdy z kolei agencja pracy tymczasowej zobligowana jest do utrzymania bardzo sztywnych reguł rozliczania się z zatrudnionymi pracownikami tymczasowymi.
Najczęściej to także ona bierze na siebie organizację zakwaterowania oraz dojazdu do miejsca pracy pracowników. Są to niekwestionowane korzyści finansowe i organizacyjne dla firm.  

Co oferujemy

Analizujemy i odpowiadamy na potrzeby klienta. Dajemy możliwość racjonalnego zarządzania całkowitymi kosztami zatrudnieniach, co pozwala klientom zachować elastyczność personelu dostosowaną do bieżących potrzeb.

Praca tymczasowa - leasing pracowniczy (Czytaj więcej...)

Zatrudniamy pracownikow tymczasowych zgodnie z zapotrzebowaniem i z odpowiednimi kwalifikacjami i kierujemy ich do wykonywania pracy na rzezc i pod kierownictwem klienta pracodawcy Uzytkownika). Podpisujemy z pracownikiem umowe i jestesmy odpowiedzialni za wzelkie kwestie prawne, administracyjne oraz kadrowo-placowe związane z zatrudnieniem pracownika.

Rekrutacja stała i selekcja(Czytaj więcej...)

Stali pracownicy są podstawą każdej firmy. Rekrutacja nowych pracowników może być długim oraz ryzykownym, pochłaniającym czas i energię procesem.
Posiadamy bogatą bazę pracowników, którą ciągle powiększamy.
Rekrutujemy (dostarczamy) pracowników odpowiadających umiejętnościami i kompetencjami zapotrzebowaniom pracodawców

Doradztwo i pośrednictwo pracy (Czytaj więcej...)

Udzielamy pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach.

Jak działamy

 • Analizujemy zapotrzebowanie klienta
 • Przedstawiamy nasza ofertę handlową pod dane zapotrzebowanie
 • Po akceptacji ze strony klienta przystępujemy do rekrutacji pracowników wg zamówienia
 • Przedstawiamy klika profili kandydatów do wyboru
 • Po zaakceptowaniu kandydatów podpisujemy umowę z klientem
 • Załatwiamy wszelkie formalności związane z zatrudnieniem wybranych kandydatów i oddelegowujemy ich do pracy u klienta
Rozmiar czczionki
Kolor