Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i możliwości wykorzystania tych środków przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i możliwości wykorzystania tych środków przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:
BLOK 1:

1). Typy i rodzaje projektów

2). Zasady finansowania programów operacyjnych :

– Infrastruktura i Środowisko

– Inteligentny Rozwój

– Wiedza, Edukacja i Rozwój

– Regionalny Program Operacyjny

 

BLOK 2:

1). Wybrane przykłady możliwości dofinansowania działań Jednostek Samorządu Terytorialnego z w/w programów.

Wyślij zgłoszenie

Rozmiar czczionki
Kolor