Tworzenie studiów wykonalności

Biuro Consultingowo – Handlowe – Gwarancja – w Poznaniu jako firma doradcza o zasięgu ogólnopolskim, funkcjonująca na rynku nieprzerwanie od 24 lat nawiąże współpracę lub zatrudni osoby:

WYKONUJĄCE STUDIA WYKONALNOŚCI

które posiadają doświadczenie w opracowaniu co najmniej 5 opracowań studium wykonalności, dokumentując to listami referencyjnymi lub przedstawiając nazwy przedsiębiorstw dla których pracowały.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać do dnia 15 lipca 2016 roku na adres: gwarancja@gwarancja.com.pl z dopiskiem: wykonawca studium wykonalności.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926,”

Wyślij zgłoszenie

Rozmiar czczionki
Kolor