Nowe Kwalifikacje

Zachęcamy do udziału w projekcie pt. „Nowe Kwalifikacje”. realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatów:
a) gnieźnieńskiego (gmina: Kiszkowo, Mielszyn, Trzemeszko),
b) kolskiego (gmina: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło – miasto, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz),
c) konińskiego (gmina: Grodziec, Kleczew, Rychwał, Skulsk, Sompolno, Wierzbinek, Wilczyn),
d) słupeckiego (gminy: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca – gmina wiejska, Strzałkowo, Zagórów),
e) wągrowieckiego (gminy: Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Wapno, Wągrowiec),
f) wrzesińskiego (gmina: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września).

Skierowany jest on do kobiet, które z dniem udzielenia pierwszego wsparcia w projekcie ukończyły 30 lat, pochodzą z terenów wiejskich oraz są bezrobotne lub bierne zawodowo.

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych wśród osób biorących udział w projekcie. Każdy z uczestników projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

W ramach przedmiotowego projektu oferowane jest wsparcie w postaci:

  1. doradztwa zawodowego i psychologicznego (plus zwrot kosztów dojazdu),
  2. pośrednictwa pracy (plus zwrot kosztów dojazdu),
  3. szkolenia zawodowego (plus zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium w kwocie 798 zł – 15 spotkań łącznie 120 h),
  4. staży zawodowych trwających 3 miesiące (plus zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium w kwocie 1750 zł na miesiąc),
  5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Rekrutacja do projektu jest w trakcie realizacji, do odwołania. Wszelkiego rodzaju zapytania w sprawie projektu proszę kierować e-mailowo na adres: gwarancja@gwarancja.com.pl lub telefonicznie kom. 600 128 429 , tel. 61 855 24 19 oraz bezpośrednio w Biurze Projektu Verbum Akademia Szkoleń Sp. z o.o. w Poznaniu Plac Wolności 18 V. piętro.

Dokumenty: Regulamin rekrutacji uczestników 6.2 Formularz rekrutacyjny uczestników 6.2 Wzór umowa szkoleniowa Deklaracja uczestnictwa w projekcie Oświadczenie uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie Wzór umowa stażu Załączniki do umowy stażu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż

Rozmiar czczionki
Kolor