Nowe kwalifikacje dla pracowników z branży budowlanej

Zachęcamy do udziału w projekcie pt. Nowe kwalifikacje dla pracowników z branży budowlanej długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatów województwa wielkopolskiego.

Skierowany on jest do osób z branży budowlanej długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

Do warunków negatywnie wpływających na zdrowie zalicza się:
– czynniki chemiczne: substancje chemiczne i ich mieszaniny w tym czynniki rakotwórcze
– czynniki fizyczne: hałas, wibracje, pyły, mikroklimat oraz promieniowanie nadfioletowe
– czynniki psychofizyczne: obciążenia fizyczne i nerwowo-psychiczne.

Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy 200 (w tym min. 20 kobiet) osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową z powodu długotrwałej pracy w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci:

  1. doradztwa zawodowego
  2. doradztwa psychologicznego
  3. szkolenia zawodowego dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników, kończącego się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest stale do puli wyczerpania limitu.

Wszelkiego rodzaju zapytania w sprawie projektu proszę kierować e-mailowo na adres: gwarancja@gwarancja.com.pl lub telefonicznie pod numerem 61 855 24 19 lub kom. 508 542 527 oraz bezpośrednio w Biurze Projektu Jan Guss – Gwarancja – Biuro Consultingowo – Handlowe w Poznaniu Plac Wolności 18 V. piętro.

Harmonogramy:

Prawo jazdy kat. B+E

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny Oświadczenie dla samozatrudnionych Regulamin rekrutacji Uczestników Zaświadzenie o warunkach pracy