Dotacje unijne – o nas

Nasz zespół doradców i konsultantów posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskania środków, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku, aż do rozliczenia otrzymanego dofinansowania. Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie zarówno dla przedsiębiorców, instytucji, fundacji, stowarzyszeń, szkół jak i jednostek samorządu terytorialnego.
Poniżej lista głównych programów unijnych, których dotyczy nasza oferta w ramach nowej perspektywy 2014-2020.

Aktualne informacje na temat ogłaszanych konkursów zamieszczamy również na bieżąco w dziale Aktualności.

 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Inteligentny Rozwój
 • Program Polska Cyfrowa
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój
 • Program Horyzont 2020
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Program Polska Wschodnia
 • Program Rybactwo i Morze

W ramach usługi oferujemy:

 • Monitoring dostępności środków, ogłaszanych konkursów
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
 • Przygotowanie biznesplanu lub studium wykonalności
 • Opracowywanie audytów energetycznych
 • Przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie
 • Doradztwo i pomoc w zakresie pozyskiwania kredytów na realizację inwestycji
 • Nadzór nad procesem inwestycyjnym pod kątem przygotowywania procedur dotyczących wyborów wykonawców, prawidłowego oznakowania, promocji i wszystkich innych wymogów unijnych
 • rozliczanie projektów, przygotowywanie do kontroli
 • ewaluacji projektów.
Rozmiar czczionki
Kolor