Dotacje na założenie firmy

Projekt nr RPWP.06.03.01-30- 0098/15 „Dotacje na Start” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS. Rekrutacja została zakończona.
Projekt nr RPWP.06.03.01-30- 0101/15 Własna Firma  Twój Sukces w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS. Rekrutacja została zakończona.
Projekt nr RPWP.06.03.01-30- 0100/15 Załóż Własną Firmę w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS. Rekrutacja została zakończona.
Projekt nr RPWP.06.03.01-30- 0156/17 „Załóż firmę w Wielkopolsce” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Dokumenty: Regulamin rekrutacji uczestników Formularz rekrutacyjny uczestników Projekt karty oceny formularza rekrutacyjnego

Projekt nr RPWP.06.03.01-30- 0008/17  „Zakładam firmę z dotacją” Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Dokumenty: Regulamin rekrutacji uczestników Formularz rekrutacyjny uczestników Projekt karty oceny formularza rekrutacyjnego