Dotacje na założenie firmy

Projekt nr RPWP.06.03.01-30- 0098/15 „Dotacje na Start” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS. Rekrutacja została zakończona.
Projekt nr RPWP.06.03.01-30- 0101/15 Własna Firma  Twój Sukces w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS. Rekrutacja została zakończona.
Projekt nr RPWP.06.03.01-30- 0100/15 Załóż Własną Firmę w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS. Rekrutacja została zakończona.
Rozmiar czczionki
Kolor