Da się!

Zachęcamy do udziału w projekcie pt. „Da się! – Nowe kwalifikacje i samo zatrudnienie szansą dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy”, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatów:

  • kolskiego (gmina: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło – miasto, Koło – gmina wiejska, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz),
  • konińskiego (gmina: Konin, Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn),
  • tureckiego (gmina: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek, Turek – gmina wiejska, Władysławów).

Skierowany on jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych (w przeciągu 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw.

Celem przedmiotowego projektu jest zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci:

  1. doradztwa zawodowego i psychologicznego (plus zwrot kosztów dojazdu),
  2. szkolenia – ABC Przedsiębiorczości (plus zwrot kosztów dojazdu),
  3. jednorazowa dotacja na założenie działalności gospodarczej w wysokości 22.700,76 zł (dotyczy 63 uczestników I etapu rekrutacji),
  4. pośrednictwa pracy (plus zwrot kosztów dojazdu),
  5. szkolenia zawodowego dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, kończącego się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje w zawodzie.
  6. staży zawodowych trwający 3 miesiące (stypendium w wysokości 1.600 zł na miesiąc),
  7. możliwość zatrudnienia u pracodawcy

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie do dnia 30.04.2017. rekrutowane będą osoby które objęte zostaną wsparciem szkoleniowym z zakresu zakładania własnej firmy oraz będą ubiegały się o przyznanie dotacji na założenie własnej firmy. W drugim etapie do dnia 31.07.2017 r. rekrutowane będą osoby, które odbędą szkolenia zawodowe.

Wszelkiego rodzaju zapytania w sprawie projektu proszę kierować e-mailowo na adres: gwarancja@gwarancja.com.pl lub telefonicznie kom. 600 128 429 , tel. 61 855 24 19 oraz bezpośrednio w Biurze Projektu Jan Guss – Gwarancja – Biuro Consultingowo – Handlowe w Poznaniu Plac Wolności 18 V. piętro.

Szanowni Państwo poniżej prezentujemy listę rankingową po ocenie wniosków o dotację GRUPA IV Turek.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu 6.5 - GRUPA IV TUREK

 

Szanowni Państwo poniżej prezentujemy listę rankingową po ocenie wniosków o dotację GRUPA V Konin.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu 6.5 - GRUPA V Konin

 

Pozostałe dokumenty: Formularz rekrutacyjny 6.5 Regulamin rekrutacyjny 6.5 Biznesplan 6.5 Karta oceny biznesplanu 6.5 Regulamin przyznawania środków finansowych 6.5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie 6.5 Oświadczenia uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 6.5 Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego zawarta pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem 6.5 Harmonogram szkolenia z ABC przedsiębiorczości i warsztatów gr. IV Turek Deklaracja wekslowa dla Uczestników Projektu 6.5 Weksel dla Uczestników Projektu 6.5 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

 

Ogłoszenia:      Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu RPWP.06.05.00-30-0089/16 Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu GRUPA 2 KONIN-TUREK

Jak rozliczyć dotacje projektu 6.5

Jak rozliczyć dotację Projektu 6.5 ZAŁĄCZNIK NR 1 rozliczenie przesunięć Projektu 6.5 ZAŁĄCZNIK NR 2 tabela zmian harmonogramu rzeczowo -finansowego Projektu 6.5 ZAŁĄCZNIK NR 3 zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Projektu 6.5 ZAŁĄCZNIK NR 4 opis do dotacji Projektu 6.5 ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem Projektu 6.5 ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie do zakupu środków używanych Projektu 6.5 Naklejki do Projektu 6.5 Wzór zestawienia rozliczenia dotacji Projektu 6.5
Rozmiar czczionki
Kolor