BHP w ramach outsorcingu

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę BHP w ramach outsourcingu.

Podejmując decyzję o przekazaniu nam zadań służby BHP zyskują Państwo profesjonalnego doradcę, rzetelne prowadzenie spraw BHP oraz redukcję kosztów działalności firmy. Prowadzimy szkolenia dla wszystkich grup zawodowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia organizujemy w postaci wykładów, seminariów połączonych z warsztatami, bądź w formie samokształcenia kierowanego ? przez Internet. Szkolenia odbywają się w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, zakończone są egzaminem i wydaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo pracownika w szkoleniu.
Opracowujemy indywidualne programy kursów, uwzględniające specyfikę stanowisk pracy, rodzaj występujących zagrożeń, a także tematykę prawa pracy.

W ramach stałej umowy zapewniamy:

 •  realizację zadań i służby BHP,
 • szkolenia wstępne pracowników wraz z instruktarzem ogólnym,
 • szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami,
 • opracowanie instrukcji BHP dla każdego stanowiska pracy,
 • udział w komisjach BHP,
 • wdrażanie systemów jakości zmierzających do poprawy stanu BHP,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • opracowanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych,
 • obsługę dokumentacji wypadku przy pracy,
 • wykonywanie cyklicznych przeglądów obiektów pod względem wymogów BHP,
 • prowadzenie rejestru odzieży roboczej,
 • kurs pierwszej pomocy przed medycznej.oraz atrakcyjne rabaty przy:

 • wykonaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • szkoleniach okresowych pracowników,
 • szkoleniach okresowych pracodawców,
 • opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • nadzorze PPOŻ podczas imprez,
 • innych usługach w zależności od Państwa potrzeb
Wyślij zgłoszenie

Rozmiar czczionki
Kolor