Aktywna integracja w Powiecie Szamotulskim

AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE SZAMOTULSKIM

Szansą na poprawę warunków życia!

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne, nieaktywne i bierne zawodowo, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia), osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren Powiatu Szamotulskiego na nieodpłatne doradztwo i szkolenia zawodowe finansowane z środków EFS.

Oferujemy udział w :

I. AKADEMII AKTYWIZACJI:

  1. Doradztwo: Zawodowe i Prawne
  2. Szkolenie pn. Trening Umiejętności Społecznych.

 

II. AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI:

  1. Profesjonalne szkolenia komputerowe.
  2. Szkolenia zawodowe umożliwiające zdobycie zawodu.
  3. stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 750,00 zł

 

III. AKADEMII PRACY

  1. Skuteczne pośrednictwo pracy.

 

W ramach projektu zorganizujemy spotkanie wigilijne dla naszych uczestników i ich rodzin z poczęstunkiem i drobnymi upominkami.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy: materiały dydaktyczne, catering, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznej , wstępne badania lekarskie do pracy. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma każdorazowo zaświadczenie o jego ukończeniu.

KONTAKT:
Biuro projektu:
ul. Plac Wolności 18, 61-739 Poznań
tel. (61) 855 24 19
e-mail: gwarancja@gwarancja.com.pl
www.gwarancja.com.pl

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Dokumenty: Ulotka Nota informacyjna Formularz zgłoszeniowy Regulamin uczestnictwa Harmonogram dyżurów doradca zawodowy Harmonogram dyżurów prawnik Harmonogram dyżurów psycholog Indywidualne doradztwa zawodowe Gr. I-Ostroróg Konserwator terenów zielonych Kucharz Obsługa wózka widłowego Opiekun osób starszych Wronki Opiekun osób starszych Spawacz

Rozmiar czczionki
Kolor