Aktywna Integracja w Powiecie Ostrowskim

Zachęcamy do udziału w projekcie pt. „Aktywna Integracja w Powiecie Ostrowskim”, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatu ostrowskiego, w tym:

  • gminę Raszków
  • gminę Odolanów
  • gminę wiejską Sośnie

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych i biernych zawodowo, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujących teren Powiatu Ostrowskiego.

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych wśród osób biorących udział w projekcie. Każdy z uczestników projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Oferujemy udział w :

I. AKADEMII AKTYWIZACJI:

1)       Doradztwo:  Zawodowe, Prawne, Psychologiczne

2)       Szkolenie pt. Trening Umiejętności Społecznych

II. AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI:

1)       Profesjonalne szkolenia komputerowe

2)       Szkolenia zawodowe umożliwiające zdobycie zawodu

3)       Stypendium szkoleniowe w wysokości  ok. 750,00zł

III.     AKADEMII PRACY

1)       Skuteczne pośrednictwo pracy

Wszelkiego rodzaju zapytania w sprawie projektu proszę kierować e-mailowo na adres: gwarancja@gwarancja.com.pl lub telefonicznie tel. 61 855 24 19 oraz bezpośrednio w Biurze Projektu Jan Guss – Gwarancja – Biuro Consultingowo – Handlowe w Poznaniu Plac Wolności 18 V. piętro.

Dokumenty:      Formularz rekrutacyjny 7.1.2 Regulamin rekrutacji uczestników 7.1.2.

Rozmiar czczionki
Kolor