Aktywna integracja w Powiecie Grodziskim

AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE GRODZISKIM

Szansą na poprawę warunków życia!

 Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne, nieaktywne i bierne zawodowo, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia), osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren Powiatu Grodziskiego na nieodpłatne doradztwo i szkolenia zawodowe finansowane z środków EFS.

Oferujemy udział w :

   I. AKADEMII AKTYWIZACJI:

  1. Doradztwo: Zawodowe i Prawne
  2. Szkolenie pn. Trening Umiejętności Społecznych.

  

   II. AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI:

  1. Profesjonalne szkolenia komputerowe.
  2. Szkolenia zawodowe umożliwiające zdobycie zawodu.
  3. stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 750,00 zł

  

   III. AKADEMII PRACY

  1. Skuteczne pośrednictwo pracy.

 

W ramach projektu zorganizujemy spotkanie wigilijne dla naszych uczestników i ich rodzin z poczęstunkiem i drobnymi upominkami.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:  materiały dydaktyczne, catering, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznej , wstępne badania lekarskie do pracy. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma każdorazowo zaświadczenie o jego ukończeniu.

KONTAKT:  
Biuro projektu:
ul. Plac Wolności 18, 61-739 Poznań
tel. (61) 855 24 19
e-mail: gwarancja@gwarancja.com.pl
www.gwarancja.com.pl

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Dokumenty:      Ulotka Nota informacyjna Formularz zgłoszeniowy 7.1.2 VERBUM Regulamin uczestnictwa 7.1.2 VERBUM

Rozmiar czczionki
Kolor