Aktywizacja zawodowa

Projekt nr – RPWP.06.05.00-30- 0089/16 pt. „Da się! – Nowe kwalifikacje i samo zatrudnienie szansą dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS.  
Projekt nr RPWP.06.02.00-30- 0234/15 „Twoje Nowe Kwalifikacje” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS.  
Projekt nr RPWP.06.02.00-30- 0232/15 „Nowe Kwalifikacje” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS.  
Projekt RPWP.07.01.02-30-0150/16 „Aktywna integracja w Powiecie Ostrowskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS.  
Projekt RPWP.07.01.02-30-0148/16 „Aktywna integracja w Powiecie Grodziskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS.  
Projekt RPWP.07.01.02-30-0151/16 „Aktywna integracja w Powiecie Szamotulskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS.  
Zachęcamy do udziału w projekcie RPMA.09.01.00-14-9800/17, pt. „Mazowiecka Aktywna Integracja”, realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS. Wszelkiego rodzaju zapytania w sprawie projektu proszę kierować e-mailowo na adres: gwarancja@gwarancja.com.pl lub telefonicznie tel. 61 855 24 19 oraz bezpośrednio w Biurze Projektu Jan Guss – Gwarancja – Biuro Consultingowo – Handlowe w Poznaniu Plac Wolności 18 V. piętro lub Partnera Projektu Fundacji „Żyjesz Pomóż Innym” Kuchary Jeżewo 38, tel.  24 2631680   Regulamin
Projekt nr RPMA. 09.01.00-14-8225/17 „Płocka Integracja Społeczno Zawodowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt przeznaczony dla osób bezrobotnych od 18 lat zarejestrowanych w PUP i MUP.
Rozmiar czczionki
Kolor