Aktywizacja zawodowa

Projekt nr – RPWP.06.05.00-30- 0089/16 pt. „Da się! – Nowe kwalifikacje i samo zatrudnienie szansą dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS.  
Projekt nr RPWP.06.02.00-30- 0234/15 „Twoje Nowe Kwalifikacje” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS.  
Projekt nr RPWP.06.02.00-30- 0232/15 „Nowe Kwalifikacje” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS.  
Projekt RPWP.07.01.02-30-0150/16 „Aktywna integracja w Powiecie Ostrowskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS.  
Projekt RPWP.07.01.02-30-0148/16 „Aktywna integracja w Powiecie Grodziskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS.  
Projekt RPWP.07.01.02-30-0151/16 „Aktywna integracja w Powiecie Szamotulskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS.