ABC Biznesu

PROGRAM SZKOLENIA ?ABC BIZNESU?:

Administracyjno-prawne podstawy zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej:

 • akty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
 • formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • procedura rejestracji działalności gospodarczej
 • zasady uzyskania numeru REGON, zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu SkarbowegoZasady rozliczeń publicznoprawnych oraz ćwiczenia w wypełnianiu dokumentów stosowanych przy powadzeniu działalności gospodarczej:

 • formy opodatkowania, podatek dochodowy od osób fizycznych, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek od towarów i usług
 • amortyzacja
 • rejestrowanie zdarzeń gospodarczych
 • rozliczenia z urzędami
  • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • forma rozliczeń z urzędami oraz bankami za pomocą internetuBiznesplan:

 • wprowadzenie do tematyki biznes planu ? pojęcie, istota, rodzaje i ogólne zasady przygotowywania biznes planu
 • analiza marketingowa oraz formułowanie strategii firmy ? analiza otoczenia firmy, analiza konkurencji (metoda SWOT), plan marketingowy, struktura sprzedaży, cykl życia produktu
 • przygotowanie biznes planu ? analiza finansowa, prognoza bilansu, prognoza przepływów pieniężnych, analiza wskaźnikowaWybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy:

 • prawa i obowiązki pracowników
 • prawa i obowiązki pracodawcy
 • przepisy bhp
 • zawieranie umówPodstawy marketingu i zarządzania:

 • Tworzenie planu marketingowego
 • metody badania ryku pod kątem zdobywania potencjalnych nabywców / klientów
 • internet jako środek pozyskiwania informacji
 • internet jako narzędzie marketingowe
 • zarządzanie marketingowe
 • zarządzanie jakością wg norm ISOOtoczenie biznesowe w zakresie działań i prowadzenia działalności gospodarczej:

 • pozyskiwanie środków na rozwój firmy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • pozyskiwanie funduszy na rozwój przedsiębiorstwa ze środków krajowych
Wyślij zgłoszenie

Rozmiar czczionki
Kolor